Voor wie

Langer zelfstandig wonen is een leidraad voor professionals werkzaam bij gemeenten, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en zorgorganisaties die aan de slag willen met projecten gericht op langer thuiswonen.
Ook voor bewoners die het initiatief willen nemen samen met wijk- en dorpsbewoners biedt deze site voldoende aanknopingspunten.

In tien jaar tijd zijn in Gelderland ruim dertig projecten gestart. Het begon met ‘Opplusprojecten’ die zich richtten op het aanpassen van de woning en verschoof naar een meer integrale aanpak die alle terreinen met elkaar verbindt.
Het besef groeit dat het essentieel is om verbindingen te leggen tussen wonen zorg en welzijn, tussen preventie, gezondheid en zelfredzaamheid en tussen bouwtechnische aspecten, technische aanpassingen en digitale applicaties. Al deze aspecten samen maken het mogelijk om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.

In de projectvoorbeelden op deze site geven we het woord aan de initiatiefnemers en projectleiders over hun aanpak. Zij vertellen over de meerwaarde en het resultaat van hun project, de successen maar óók de leermomenten.

ouderen op bank