Effectieve segmentering

Algemene feiten over 50-plussers zeggen iets over een hele grote groep mensen. Dat is prima voor een eerste verkenning. Maar het brengt niet de focus met zich mee die nodig is om mensen écht te kunnen raken. Daar is maatwerk voor nodig. Bij aanvang van een project is het dan ook van belang om te bepalen welke doelgroep of welk segment relevant is. Wat weet u van hen? En, niet onbelangrijk, staat die doelgroep ook open voor uw boodschap?

Op lokaal niveau, zo is de ervaring in Gelderland, wordt veel energie gestoken in het bewustmaken van ouderen over de eigen verantwoordelijkheid voor het aanpassen van de woning. Toch leidt dit niet tot veel actie. Sterker nog, of mensen zou zestig of tachtig jaar zijn, het merendeel van de ouderen blijft het aanpassen voor zich uitschuiven.

Hoe werkt het dan wel? Daar is in 2013 in opdracht van de provincie Gelderland onderzoek naar gedaan. Ruim 1.200 50-plussers hebben een uitgebreide vragenlijst ingevuld over hun houding en gedrag daar waar het gaat om het aanpassen van de woning op de toekomst. Het resultaat van dit onderzoek vindt u in ‘De drempel van Jan’. Een handvat om uw eigen bewustwordingscampagne zo goed mogelijk te organiseren, op maat voor uw eigen doelgroep en effectief in de oogst.

De drempel van Jan

Het onderzoek De drempel van Jan beschrijft verschillende groepen vijftig-plussers en biedt een plan met zes stappen.
Om te beginnen, een factsheet met feiten en cijfers over 50-plussers en hun houding ten aanzien van wonen, welzijn en zorg. Vervolgens verfijnen wij uw beeld met een factsheet specifiek over 50-plussers en woningaanpassingen. Hoe kijken zij daar tegenaan? We ronden het onderdeel ‘feiten en cijfers’ af met een overzicht van de meest opvallende zaken. Zo blijkt dat mensen meer dan wij denken bereid te zijn om te investeren in het aanpassen van hun woning.

De publicatie gaat vervolgens in op een segmentatie die uitgaat van vijf segmenten. Voor elk segment is een feitelijke omschrijving beschikbaar met onder andere tips voor het communiceren over het aanpassen van de woning. Het is vervolgens aan u om samen met uw partners en vertegenwoordigers vanuit de samenleving voor uw eigen project te bepalen welk van de segmenten het meest relevant is. Om u daarbij te helpen is een werkblad beschikbaar waarmee u samen uw project kunt inkleuren.

Lees verder

Stap 1     Factsheet met feiten en cijfers over 50-plussers en hun opvattingen over wonen, welzijn en zorg.

Stap 2      Factsheet over woningaanpassingen en hoe 50-plussers daar tegenaan kijken.

Stap 3     Overzicht van de meest opvallende zaken uit het onderzoek.

Stap 4     Een segmentatie die uitgaat van vijf groepen:

–  Actieve levensgenieters
–  Traditionele senioren
–  Vrijwilligers/mantelzorgers
–  Zorgontvangers
–  Zelf (zorg)uitzoekers

Voor elk segment is een feitelijke omschrijving beschikbaar met onder andere tips voor het communiceren over het aanpassen van de woning. Eén of twee segmenten is in eerste instantie meer dan genoeg om uw plannen op te richten. Focus. De keuze kunt u vergemakkelijken door te bepalen wat u belangrijk vindt. Wilt u snelle winst behalen? Gaat u voor de langere termijn? Enzovoort.

Stap 5      Breng het gekozen segment tot leven, bijvoorbeeld de  mantelzorger.

Stap 6     Zelf aan de slag

Aan de hand van het werkblad kunt u in discussie gaan met uw lokale partners of collega’s. En samen stapsgewijs tot een invulling van uw doelgroepsegment(en) kunt komen. Tot slot, als u één (of meerdere) segment(en) heeft gekozen en uitgewerkt, is het verstandig het resultaat van uw werk voor te leggen aan een vertegenwoordiging van het gekozen segment. Begrijpen zij wat u bedoelt? Aan de slag dus! En veel succes!