Communicatie

Communicatie

In Gelderland is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met bewustwording rondom het langer thuiswonen. Ervaring met ‘omdenken’ door professionals om van een sectorale aanpak tot een integrale aanpak te komen. Of ervaring met het verleiden van mensen om na te denken over hun woontoekomst. In beide gevallen is kennis over de doelgroep waarop we ons richten onmisbaar. Want zijn dat dan de ouderen in het algemeen of een specifiek segment? Hoe bereikt u uw doelgroep? En wat is uw communicatiestrategie?

Lees verder

Een van de lessen die we geleerd hebben in zeven jaar langer thuiswonen in Gelderland, is dat communicatie met de doelgroep veel belangrijker is dan we in het begin dachten. Goede communicatie kan de sleutel zijn tot succes en verdient voldoende aandacht in een projectaanpak. Niet als sluitstuk, maar direct bij het opstarten van een project. Dan moeten we onszelf uitdagen om los te komen van algemeenheden en écht in de huid kruipen van de ouderen waarop het project zich richt. Het gaat niet om dé ouderen, het gaat om tante Stien, ome Joop, jouw vader, de buurvrouw en misschien wel over jouzelf?

afbeelding communicatie
De 50-plusser

Wat weten wij over 50-plussers? En wat is eigenlijk belangrijk om over hen te weten? Algemene feiten over de doelgroep.

afbeelding communicatie
Effectieve segmentering

Van algemene feiten naar gerichte communicatie met doelgroepsegmenten. Herkent u uw segment?

afbeelding communicatie
Bijzondere doelgroepen

Soms moet u iets extra’s doen of een andere aanpak kiezen om een bepaalde groep te bereiken. Wat kunt u doen?

afbeelding communicatie
Communicatietechnieken

Een goede gesprekstechniek of de methode van ‘nudging’ kunnen veel bijdragen aan het overtuigen en activeren van mensen.