Thema’s

Passend wonen

Passend wonen afbeelding

Zorg in beeld

zorg in beeld afbeelding

Samenzelfredzaam

samenzelfredzaam afbeelding

Communicatie

afbeelding communicatie

Passend Wonen

Prettig en comfortabel wonen is een belangrijk goed. Als sinds de invoering van de Woningwet in 1902 realiseren wij woningen die voldoen aan de op dat moment geldende inzichten op het gebied van de woningkwaliteit. Maatschappelijke ontwikkelingen maken dat we telkens weer met andere ogen naar de bestaande woningvoorraad kijken. Denk bijvoorbeeld aan de grote veranderingen in de zorg waar we nu mee te maken hebben, de toenemende aandacht voor milieu en duurzaamheid of aan technologische ontwikkelingen. Het aanpassen van de bestaande woningvoorraad is noodzakelijk om prettig en comfortabel te kunnen blijven wonen.

Langer thuis met dementie

Hoe zorg je ervoor dat mensen met dementie langer thuis kunnen blijven wonen. Wat zijn de mogelijkheden in en om de woning om zelfredzaamheid te behouden?

Opplussen Nieuwe Stijl

Achter elke voordeur woont iemand die overtuigd moet worden van het nut en de noodzaak van het opplussen en de eigen verantwoordelijkheid hierbij. Hoe pakt u dat aan?

Domotica

Slimme techniek in huis voor meer veiligheid en gemak voor bewoners én mantelzorgers. Wat kunt u hierin betekenen?

Zorg in beeld

Verzorgingshuizen sluiten, intramurale zorg wordt afgebouwd, mensen komen minder snel in aanmerking voor een indicatie. Begrippen als ‘beschermd wonen’, ‘beschut wonen’ en ‘verzorgd wonen’ lijken steeds minder bruikbaar. Daarom hebben gemeenten behoefte aan inzicht in het aantal geschikte en potentieel geschikte woningen en in het te verwachten aantal zorgvragers. Inzicht in de woningvoorraad, het zorgvastgoed en het zorgaanbod, is hun vertrekpunt om te zorgen dat er passende en betaalbare zorg thuis geleverd wordt. Vanuit de fysieke invalshoek wordt vervolgens verbinding gelegd met de sociale infrastructuur.

Zicht op zorgvraag en vastgoed

Hoe pakken gemeenten het aan om hun vastgoed effectief in te zetten voor een passend aanbod wonen en zorg?

Monitor wonen en zorg

Hoe groot is de vraag en het aanbod als het gaat om wonen en zorg? Nu en in de toekomst? Er zijn instrumenten beschikbaar om zicht te krijgen op deze vraag.

Voorkomen van zorg

Zelfredzaamheid houdt niet op bij een geschikte woning. Het gaat ook om de sociale component. Hoe leg je de verbinding tussen wonen en de sociale infrastructuur, gezondheid en preventie?

Samenzelfredzaam

Bij veel, zo niet alle, gemeenten, welzijnsinstellingen en zorgorganisaties staat zelfredzaamheid van burgers en zorg voor elkaar tegenwoordig hoog in het vaandel. Het adagium is geworden: eerst kijken wat je zelf kunt, vervolgens kijken wat het sociale netwerk van familie en vrijwilligers kan doen en pas als dat niet toereikend is beroepskrachten inschakelen.
Soms is dat een kwestie van ‘moeten’, omdat er vanuit de overheid gewoon geen budget meer is om op de vertrouwde manier voort te gaan. Maar er zijn ook steeds meer mensen die er met volle kracht voor gaan, omdat er nieuwe verbindingen gelegd worden en mooie initiatieven ontstaan.
Soms komt het initiatief vanuit inwoners, die het zelf willen regelen, met elkaar. Dat kan om grote en kleine dingen gaan. Regelen dat iemand bij het koor kan blijven repeteren ondanks intensieve mantelzorgtaken. Samen het dorpshuis runnen en activiteiten opzetten. Zelfredzaamheid lukt vaak beter samen.

Burgerinitiatief

Ook een buurt of dorp kan iets betekenen in bijvoorbeeld het voorkomen van eenzaamheid of het omgaan met inwoners die kampen met dementie. Dat besef groeit, al is het nog niet altijd duidelijk hoe je dat doet.

Meer informatie over Burgerinitiatief..

Dementievriendelijke samenleving

Het aantal mensen met dementie zal aanzienlijk toenemen is de verwachting. Hoe pakken we het aan om hen volwaardig mee te laten doen en veilig thuis te laten wonen?

Meer over dementievriendelijke samenleving..

Communicatie

In Gelderland is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met bewustwording rondom het langer thuiswonen. Ervaring met ‘omdenken’ door professionals om van een sectorale aanpak tot een integrale aanpak te komen. Of ervaring met het verleiden van mensen om na te denken over hun woontoekomst. In beide gevallen is kennis over de doelgroep waarop we ons richten onmisbaar. Want zijn dat dan de ouderen in het algemeen of een specifiek segment? Hoe bereikt u uw doelgroep? En wat is uw communicatiestrategie?

Een van de lessen die we geleerd hebben in tien jaar langer thuiswonen in Gelderland, is dat communicatie met de doelgroep veel belangrijker is dan we in het begin dachten. Goede communicatie kan de sleutel zijn tot succes en verdient voldoende aandacht in een projectaanpak. Niet als sluitstuk, maar direct bij het opstarten van een project. Dan moeten we onszelf uitdagen om los te komen van algemeenheden en écht in de huid kruipen van de ouderen waarop het project zich richt. Het gaat niet om dé ouderen, het gaat om tante Stien, ome Joop, jouw vader, de buurvrouw en misschien wel over jouzelf?

De 50-plusser

Wat weten wij over 50-plussers? En wat is eigenlijk belangrijk om over hen te weten? Algemene feiten over de doelgroep.

Effectieve segmentering

Van algemene feiten naar gerichte communicatie met doelgroep-segmenten. Herkent u uw segment?

Bijzondere doelgroepen

Soms moet u iets extra’s doen of een andere aanpak kiezen om een bepaalde groep te bereiken. Hoe pakt u dat aan?

Communicatietechnieken

Een goede gesprekstechniek of de methode van ‘nudging’ kunnen veel bijdragen aan het overtuigen en activeren van mensen.