De empathische woning

Empatische woning

In het empathische huis kun je nog niet wonen. Deze onderzoekswoning staat op een industrieterrein en is bestemd om theoretische concepten uit te testen in de praktijk. En om alle innovaties te delen: kennistransfer.
De empathische woning van de toekomst ‘kent’ de bewoner, voelt mee en reageert op zijn of haar behoeften. Het huis voegt waarde toe en moedigt de bewoner aan om fysiek en geestelijk actief te blijven. Blikvanger is de ‘eetbare wand’.

Korte beschrijving

De empathische woning wordt sinds 2015 ontwikkeld binnen het lectoraat Architecture in Health van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). De woning staat op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem.
Kern is het combineren en toepassen van bestaande en nieuwe technieken, materialen en ideeën om zo – in co-creatie met studenten, bedrijven en organisaties – nieuwe oplossingen te ontwikkelen. Het doel is een slimme, innovatieve leefomgeving ontwerpen, die aansluit bij de behoefte van ouderen (evenals licht dementerenden en mensen met een beperking) om in hun reguliere leefomgeving te kunnen blijven wonen.
Anders dan bij gebruikelijke modelwoningen gaat het er niet alleen om bestaande producten en mogelijkheden te laten zien. De empathische woning is visionair, innovatief en gericht op de toekomst. Doel van de woning is om een educatieve leefomgeving te creëren, die bijdraagt aan het welzijn van de bewoner.

Bekijk de foto-impressie met uitleg om te zien waar het in de empathische woning om gaat.

Projecteigenaar

Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN)
(lectoraat Architecture in Health)

Samenwerkingspartners

Dertig innovatieve bedrijven en organisaties dragen bij aan het bedenken en uitvoeren van oplossingen. Bedrijven die geloven in experimenteren en grenzen opzoeken.

Projectopzet

Bij de uitvoering gaat het om co-creatie door studenten, onderzoekers en marktpartijen. De bouw-, zorg en technologische sector komen bij elkaar in het creëren en realiseren van oplossingen. Innovatie is ook: verzamelen wat al bestaat en bruikbaar is om daarmee weer nieuwe toepassingen te creëren.

In de eerste fase (2014-2016) ligt de nadruk op het gebouw: fundering, vloer, dak en de ‘wiki-wall’. Voor de tweede fase (2017-2018) ligt de nadruk op de binnenkant met de slimme vloer, robotrap en eetbare wand. Een derde fase (2019-2020) gaat over de lerende omgeving.
Een belangrijk aspect van het onderzoeksproject is het bijeenbrengen van partners uit alle relevante disciplines.

Bekijk de foto-impressie met uitleg om te zien waar het in de empathische woning om gaat.

Borging en toekomst

Het onderzoeksprogramma loopt voorlopig tot 2020. Kennis wordt gedeeld, met het doel levensloopbestendige, vernieuwende en slimme woonomgevingen te realiseren.

Er zijn drie proeflocaties ‘living labs’ waar het effect van bepaalde slimme innovaties wordt onderzocht. In de living labs werken de TU Eindhoven en drie student-onderzoekers samen met een woningcorporatie en twee woonzorgcentra aan het in de praktijk uitwerken van aspecten van de empathische woning (in Eindhoven, Roermond en ’s Hertogenbosch).

Focus op preventie of zorg

Gericht op (toekomstige) preventie om het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen mogelijk te maken.

Succesfactoren

De meerwaarde van het huis is de co-creatie. Het samen ontwikkelen en innoveren met veel verschillende partijen en disciplines.

Leeropbrengsten

Het onderzoeksproject is een en al leren. Elke fout leidt uiteindelijk weer tot verbetering.

Kosten

Projectkosten en nu structurele kosten voor de ouderenadviseur.
De investering in het project weegt echter op tegen de kosten die de gemeente niet meer verwacht te maken, omdat bewoners zelf aanpassingen aan hun woning doen en zo lange, in hun woning kunnen blijven wonen, zonder een beroep op de Wmo te doen.

Contactgegevens

Toine van Lieshout
Email: toine.vanlieshout@han.nl
Tel: (06) 55 20 63 91

Publicaties