Projecten

 • Thuis in Montferland

  Echt voelen wat de zin is van veilig en comfortabel wonen. Dichtbij gebracht door mensen die spreken uit eigen ervaring.

 • Wonen met plus Eefde

  Wonen met dementie in Gorssel

  Voor bewoners met dementie zijn specifieke aanpassingen in een woning mogelijk, die de oriëntatie en bewegingsvrijheid ten goede komen.

 • Samenwerking wonen en zorg in Wijchen

  De gemeente Wijchen wil inzicht krijgen in de toekomstbestendigheid van het woonzorgvastgoed.

 • Aangenaam wonen in Giesbeek

  Community based werken is een belangrijk element van Aangenaam wonen in Giesbeek. Bewoners waren van meet af aan betrokken.

 • Langer meedoen in Oost Gelre

  In 2011 is de gemeente Oost Gelre een bewustwordingsproces gestart onder de titel ‘Langer Meedoen in Oost Gelre’.

 • vouwen op bankje

  Opplussen in de regio Rivierenland

  Tussen 2013 en 2015 heeft de regio Rivierenland een opplusproject in de regio uitgezet, gefaciliteerd en ondersteund.

 • Woon Bewust in FoodValley

  Woon Bewust verbindt samenhangende thema’s, zoals veilig en comfortabel wonen, thuistechnologie, energiebesparing en voeding en beweging.

 • Mijn huis, mijn toekomst

  Een helder beeld van het doel stellen, maar geen vastomlijnd plan timmeren. Dat kenmerkt de aanpak in Rheden.

 • Blijvend thuis in eigen huis

  Voor de gemeente Barneveld is langer thuiswonen een integrale op samenwerking gerichte aanpak tussen het fysieke en het sociale domein.

 • Scheiden Wonen en Zorg

  Het scheiden van wonen en zorg en de participatiesamenleving hebben de verantwoordelijkheden van gemeente, zorgverleners, corporaties en burgers veranderd.

 • Goed wonen met dementie in Wijchen

  Wijchen kiest voor een integrale aanpak: de kracht van verbinding.

 • Servicemonteurs De kernen

  Opplusaanbod De Kernen voor oudere huurders

  De Kernen zet in op het ondersteunen van haar oudere huurders (70-plussers) in hun wens om zo lang mogelijk zelfstandig in hun woning te kunnen…

 • Bewust Wonen met dementie in Beuningen

  Woonadviseurs, zorgorganisaties en een welzijnsorganisatie die de spin is in een web van bewoners en ondernemers vinden elkaar in Beuningen.

 • Ipad

  Vertrouwd Thuis in Elburg

  Zelfstandig wonende mensen met een psychische stoornis en/of verstandelijke beperking en hun dierbaren worden begeleid door middel van (thuis)technologie.

 • Printscreen website Blijverslening

  Eén jaar Blijverslening; waar staan we?

  Wat is de Blijverslening precies en wat zijn de eerste ervaringen?

 • Empatische woning

  De empathische woning

  De empathische woning van de toekomst ‘kent’ de bewoner en reageert op zijn of haar behoeften. Blikvanger is de ‘eetbare’ wand.

 • Technologie Trolley

  Technologie Trolley

  Technologische hulpmiddelen, ook heel simpele, helpen mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers zo veel mogelijk zelfstandig te blijven doen.

 • Montferland

  Plezierig, veilig en gezond blijven wonen in Montferland

  De gemeente Montferland en stichting Welcom ondersteunen senioren met een uitgebreide SeniorenVoorlichting. Een succesvolle aanpak waarmee jaarlijkse veel ouderen worden bereikt.

 • informatiebijeenkomst

  De dementievriendelijke wijk in Apeldoorn

  Een dementievriendelijke leefomgeveing. In  Apeldoorn trekken bewoners van de wijken Kerschoten en de Naald samen op met de beroepskrachten om daar werk van te maken.