Proces & Samenwerking

In 2011 heeft de provincie Gelderland de Leidraad Opplussen uitgebracht. Een veelgebruikte handreiking voor organisaties die aan de slag willen met een ‘Opplusproject’, oftewel het aanpassen van woningen.
Maar opplussen is slechts een van de vele facetten die het langer zelfstandig wonen mogelijk moet maken. Steeds vaker zien we dat voor passende oplossingen een bredere aanpak nodig is. Een integrale visie op vastgoed en bewoners, met verbindingen tussen wonen, zorg, leefbaarheid en duurzaamheid.

Een visie die anticipeert op alle veranderingen binnen de Wmo en de zorg. En die past bij een netwerksamenleving waarin de gemeente naar de achtergrond treedt en één van de partijen is. Projecten ontwikkelen zich binnen dit speelveld. De gemeente stimuleert, faciliteert, verbindt en investeert.

Leidraad Opplussen
Leidraad Opplussen

Binnen een integrale aanpak blijft opplussen hard nodig. De kennis uit de Leidraad Opplussen is daarbij nuttig. Aangevuld met nieuwe inzichten en praktijkervaring.

Meer informatie over Opplussen Plus..

interview opplussen
Integrale visie én aanpak

Tien jaar ervaring met langer zelfstandig wonen heeft een schat aan informatie opgeleverd. Wat leren we daarvan om het proces en de samenwerking soepel te laten verlopen?

Meer informatie “Interview Opplussen”..