Nieuws

 • Woningcorporatie

  Monitor Wonen en Zorg in Gelderland 2016

  De monitor wonen en zorg 2016 is de weerslag van een onderzoek in de provincie Gelderland naar de ontwikkeling van vraag en aanbod op het…

 • Langer thuis in eigen huis

  Langer Thuis in eigen huis, website levensbestendig wonen

  Hoe kun je bestaande woningtypen aanpassen aan de toekomstige zorgvraag? Wat willen bewoners? Een onderzoek hiernaar is de input voor de gelijknamige website. Wat hebben…

 • woondromen

  Vijf trends in het langer zelfstandig wonen

  Yvonne Witter, adviseur bij het Aedes Actiz Kenniscentrum Wonen – Zorg,  signaleert vijf trends om ouderen en mensen met een verstandelijke of psychische beperking langer…

 • Drempel wegnemen

  Op tijd de drempel wegnemen?

  In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Rijksuniversiteit Groningen onderzocht hoe bij ouderen het bewustzijn verloopt dat het wenselijk dan wel…

 • Woonzorg afbeelding

  Scheiden wonen en zorg

  Onderzoek Woonzorg Nederland: nieuw woonconcept senioren. Door het scheiden van wonen en zorg en de groeiende wens van ouderen om langer zelfstandig te blijven wonen,…

Load More