Nieuws

 • Generaties werken samen bewerkt

  Generaties (net)werken samen

  Generaties kunnen veel voor elkaar betekenen, maar waarin zit precies de toegevoegde waarde voor jong en oud?

 • Technologie Trolley

  Een koffer met technologische hulpmiddelen

  Rheden rondt dit jaar het pilotproject Technologie Trolley af. Welke hulpmiddelen helpen de zelfstandigheid van mensen met beginnende dementie te vergroten?

 • Experiment vitale woongemeenschappen

  Hoe wooncomplexen voor ouderen vitaler kunnen worden

  Bewoners van wooncomplexen voor ouderen zijn, met wat steun, best bereid en in staat om bij te dragen aan de vitaliteit van het complex.

 • Grafiek cijfers eenzaamheid

  52% van 85-plussers voelt zich sociaal eenzaam

  In de nieuwste Gezondheidsmonitor geeft tien procent van de ondervraagden aan zich sterk eenzaam te voelen.

 • Portret oudere dame

  Mijnkwaliteitvanleven.nl: spiegel voor goede zorg

  Mijnkwaliteitvanleven.nl is een landelijk initiatief dat, met behulp van een vragenlijst, laat zien waar goede zorg om draait.

Load More