Nieuws

 • Experiment vitale woongemeenschappen

  Hoe wooncomplexen voor ouderen vitaler kunnen worden

  Bewoners van wooncomplexen voor ouderen zijn, met wat steun, best bereid en in staat om bij te dragen aan de vitaliteit van het complex.

 • Grafiek cijfers eenzaamheid

  52% van 85-plussers voelt zich sociaal eenzaam

  In de nieuwste Gezondheidsmonitor geeft tien procent van de ondervraagden aan zich sterk eenzaam te voelen.

 • Portret oudere dame

  Mijnkwaliteitvanleven.nl: spiegel voor goede zorg

  Mijnkwaliteitvanleven.nl is een landelijk initiatief dat, met behulp van een vragenlijst, laat zien waar goede zorg om draait.

 • Omslag Handreiking Lokale aanpak eenzaamheid

  Handreiking lokale aanpak eenzaamheid

  Voor iedereen die in zijn gemeente eenzaamheid wil aanpakken, is er nu de Handreiking Lokale aanpak van eenzaamheid.

 • Echtpaar pauzeert op bankje op straat

  Doorontwikkeling Huistest en opplussen

  Er is veel animo voor het delen van ervaringen bij de bijeenkomst Doorontwikkeling Gelderse Huistest (6 april 2017).

Load More