Nieuws

 • tuin woonvorm

  Stimulans voor financiering woonvormen met zorg

  De overheid start een stimuleringsregeling voor (bewoners)initiatieven wonen met zorg. De financiering ervan blijkt namelijk lastig.

 • Wonen zonder hindernissen: inspiratie voor toegankelijkheid

  Mooie oude woningen; hoe maak je het mogelijk dat mensen die niet (meer) mobiel zijn er kunnen blijven wonen?

 • Verhuizing van de verzorgingsstaat

  Vijf jaar decentralisatie van de zorg. Waar staan we?

  Het aansporen van hulpbehoevende mensen om een beroep te doen op hun eigen netwerk heeft nauwelijks effect. Onderzoek toont drie tekorten aan.

 • olifantenpaadje

  Olifantenpaadjes: aanknopingspunten bij dementie

  Bij Turkse en Marokkaanse ouderen is dementie moeilijk bespreekbaar. Wat kunnen we doen zodat zij en hun mantelzorgers er niet alleen voor staan?

 • Inclusieve samenleving

  Op weg naar een inclusieve samenleving

  Een dementievriendelijke leefomgeving? Sommige Gelderse gemeenten gaan een stap verder en streven naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen kan meedoen.

Load More