Nieuws

 • tuin woonvorm

  Stimulans voor financiering woonvormen met zorg

  De overheid start een stimuleringsregeling voor (bewoners)initiatieven wonen met zorg. De financiering ervan blijkt namelijk lastig.

 • Wonen zonder hindernissen: inspiratie voor toegankelijkheid

  Mooie oude woningen; hoe maak je het mogelijk dat mensen die niet (meer) mobiel zijn er kunnen blijven wonen?

 • Verhuizing van de verzorgingsstaat

  Vijf jaar decentralisatie van de zorg. Waar staan we?

  Het aansporen van hulpbehoevende mensen om een beroep te doen op hun eigen netwerk heeft nauwelijks effect. Onderzoek toont drie…

 • olifantenpaadje

  Olifantenpaadjes: aanknopingspunten bij dementie

  Bij Turkse en Marokkaanse ouderen is dementie moeilijk bespreekbaar. Wat kunnen we doen zodat zij en hun mantelzorgers er niet…

 • Inclusieve samenleving

  Op weg naar een inclusieve samenleving

  Een dementievriendelijke leefomgeving? Sommige Gelderse gemeenten gaan een stap verder en streven naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen kan meedoen.

 • 340 miljoen voor thuiswonende ouderen

  Met ‘Langer Thuis’ zet het ministerie van VWS in op een goede kwaliteit van leven voor ouderen die zelfstandig blijven…

 • Ouderen meetlat

  De meetlat van de ouderen van BeterOud

  Wat vinden ouderen zelf belangrijk als het gaat over wonen, welzijn en zorg? Wat zijn nou écht waardevolle verbeteringen? Dat…

 • Omslag brochure

  Ik heb de draad weer opgepakt: goed leven met dementie

  Om passende hulp te kunnen bieden, is het cruciaal om te luisteren naar wat mensen met dementie zelf wensen en…

 • Inwoner centraal

  Inwoner centraal bij het werken aan kwaliteit en outcome

  Als gemeenten werken aan kwaliteit en outcome, gaat het om de vraag: worden onze inwoners er beter van?

 • Boodschappen aan huis

  10 inzichten om diensten aan huis te leveren

  Ouderen wonen langer zelfstandig, ook wanneer zij zorg of diensten nodig hebben. Je zou verwachten dat de vraag naar diensten…