Stimulans voor financiering woonvormen met zorg

Stimulans voor financiering woonvormen met zorg
12 februari 2019 Henriette

Langer zelfstandig thuis blijven wonen, brengt een groeiende behoefte aan innovatieve woonvormen met zich mee. Vormen van gemeenschappelijk wonen, in combinatie met de mogelijkheid van zorg en ondersteuning. Maar dergelijke plannen van bewonersinitiatieven en sociale ondernemers komen moeizaam van de grond, omdat de financiering lastig rond is te krijgen. Daarom stelt het kabinet hiervoor dit voorjaar een stimuleringsregeling open. 

Het kabinet wil de ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan de bouw van een hofje of de transformatie van een oud schoolgebouw in appartementen voor een groep ouderen. Door samen te wonen creëren zij gezelligheid en kunnen zij elkaar indien nodig helpen.
Veel bewonersinitiatieven en sociale ondernemers zijn hiermee bezig. Toch vlot het nog niet met de voortgang van dergelijke initiatieven. In de praktijk blijken banken, pensioenfondsen en investeerders maar beperkt middelen ter beschikking te stellen, vanwege de risico’s en het beperkte rendement. Dit beleid treft vooral de doelgroep ouderen met lagere- en middeninkomens.

De ministers De Jonge (VWS) en Ollongren (BZK) willen deze stagnatie vlottrekken met de stimuleringsregeling wonen en zorg. Deze regeling dekt de risico’s af die niet in de markt worden gedekt.

De stimuleringsregel, waarvoor 164 miljoen  beschikbaar is,  wordt voorjaar 2019 opengesteld. Nadere uitleg over de regeling in het nieuwsbericht op www.rijksoverheid.nl