De meetlat van de ouderen van BeterOud

De meetlat van de ouderen van BeterOud
12 mei 2018 Sabine

Wat vinden ouderen zelf belangrijk als het gaat over wonen, welzijn en zorg? Wat zijn nou écht waardevolle verbeteringen? Niemand kan deze vragen beter beantwoorden dan ouderen zelf. Daarom stelden ouderen van BeterOud aandachtspunten op en toetsten zij verbeterprojecten. De uitkomsten zijn vastgelegd in een toetsingskader, oftewel: ‘de meetlat van de ouderen’.
Het toetsingskader is een waardevol hulpmiddel voor iedereen die wonen, welzijn en zorg voor ouderen wil verbeteren! Voor meer informatie over de meetlat, de publicatie en contactpersonen kunt u hier terecht.

Deze meetlat, oftewel het toetsingskader, geeft een overzicht van punten die voor ouderen belangrijk zijn gedurende drie fases in hun leven:
1. De fase waarin zij zich voorbereiden op de toekomst;
2. De fase waarin ze zo zelfstandig mogelijk wonen;
3. De fase waarin de zorg haar intrede doet, met opname(s) in het ziekenhuis (transmurale zorg).
Ook worden enkele ‘voorbeeldprojecten’ genoemd en in de bijlage uitgelicht. Dat zijn projecten die volgens ouderen bewezen waardevol en succesvol zijn, en als inspiratie kunnen dienen.