Kenniscafé inspireert: Samen verder met Beschermd Wonen

Kenniscafé inspireert: Samen verder met Beschermd Wonen
15 december 2017 Sabine

Van beschermd wonen in een instelling, naar zelfstandig wonen met zorg in de wijk. Hoe organiseer je deze transitie? Gemeenten en woningcorporaties in de regio Achterhoek zijn samen al een eind op weg en deelden hun bevindingen tijdens het Kenniscafé Beschermd Wonen op woensdag 6 december in Arnhem.

Mensen met psychiatrische en sociaal-maatschappelijke problemen, die niet in staat zijn om zich op eigen kracht in de samenleving te handhaven, krijgen binnen Beschermd Wonen 24-uurs zorg. Het toekomstbeeld is dat zij met de nodige begeleiding straks vaker zelfstandiger kunnen wonen en zo meer kunnen participeren in de samenleving. Gemeenten zijn vanaf 2020 zelf verantwoordelijk voor Beschermd Wonen. Om de doorstroming van instelling naar zelfstandig wonen op gang te brengen is een goede samenwerking met woningcorporaties en zorgverleners essentieel. Maar hoe organiseer je dat? Lees hier het verslag van de bijeenkomst.

Een goede plek om te wonen, voor iedereen, nu en in de toekomst. Dat is wat we als provincie voor ogen hebben. We werken er graag aan samen met jou. Rondom het thema wonen delen we kennis en ervaringen, wisselen we vragen en ideeën uit en brengen we mensen en partijen samen. Daarom organiseren we kenniscafés. Kijk op het Forum Wonen en Ruimte van de provincie Gelderland voor meer informatie over Kenniscafés en andere interessante bijeenkomsten.