Steeds meer doden door een val

Steeds meer doden door een val
26 oktober 2017 Henriette

In 2016 overleden 3 884 inwoners van Nederland door een val, bijna 400 (11 procent) meer dan in 2015. De laatste twintig jaar nam het aantal dodelijke slachtoffers van een val trendmatig toe, de laatste vijf jaar zelfs met 60 procent. Dit meldt het CBS.

Rekening houdend met de veranderende samenstelling van de bevolking naar leeftijd is het sterftecijfer door accidentele val tot 1998 trendmatig gedaald, vooral voor vrouwen. Daarna ging de sterfte geleidelijk omhoog. De laatste vijf jaar is zowel bij mannen als vrouwen het aantal dodelijke vallen met bijna 40 procent gestegen. De toename van het aantal slachtoffers door dodelijke vallen komt dus niet alleen door de vergrijzing.

Het langer thuiswonen van ouderen is een belangrijke oorzaak. Deze cijfers benadrukken het belang van valpreventie. Verscheidene projecten over langer zelfstandig thuiswonen op deze site hebben hier aandacht voor. Bijvoorbeeld door de inzet vrijwillige ouderenadviseurs die bij ouderen op bezoek gaan en dit aspect meenemen bij mogelijke aanpassingen in huis. Er is genoeg informatie over preventie bij vallen. Het gaat erom die kennis ook te benutten en in te zetten op lokaal niveau.

Lees het volledige bericht met de bijbehorende cijfers op de website van het CBS.