Generaties (net)werken samen

Generaties (net)werken samen
19 oktober 2017 Sabine

Generaties kunnen veel voor elkaar betekenen, maar waarin zit precies de toegevoegde waarde voor jong en oud? En aan welke voorwaarden moet het contact voldoen om duurzaam van waarde te zijn en de wederzijdse beeldvorming positief te beïnvloeden? In de publicatie ‘Generaties (net)werken samen’ staan aansprekende intergenerationele projecten verzameld, aangevuld met interviews met experts en interessante kijk-, lees- en luistertips. Uit alle voorbeelden blijkt dat gelijkwaardig persoonlijk contact tussen jong en oud wederzijds begrip en waardering kan opleveren. Het is belangrijk om die wederkerigheid te benadrukken, want nog te vaak wordt aangenomen dat jongeren alleen iets voor ouderen kunnen betekenen.

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, Leyden Academy on Vitality and Ageing en Vereniging Het Zonnehuis willen met deze publicatie graag laten zien dat er goede voorbeelden zijn van jongeren en ouderen in het land die al volop verbinding maken en elkaar iets waardevols te bieden hebben. Zij hopen dat deze voorbeelden inspireren tot nieuwe intergenerationele initiatieven.

Ook in Gelderland zijn er voorbeelden van intergenerationele initiatieven. Zo is de provincie Gelderland mede initiatiefnemer geweest van de leskist Gemakkelijk Wonen. Een methodiek om leerlingen in groep 7/8 in dialoog te laten gaan met ouderen uit hun eigen sociale omgeving over wat het betekent om ouder te worden en de impact die dat heeft op het wonen en leven. Wat is het verschil ten opzichte van het wonen op jongen leeftijd? En zijn er ook veel overeenkomsten? De leskist is ontwikkeld als onderdeel van de bewustwordingscampagne Gewoon Gemak in Elburg.