Hoe wooncomplexen voor ouderen vitaler kunnen worden

Hoe wooncomplexen voor ouderen vitaler kunnen worden
6 oktober 2017 Sabine

Bewoners van wooncomplexen voor ouderen zijn best in staat en bereid om bij te dragen aan de vitaliteit van het complex, maar ze hebben daar wel wat stut en steun bij nodig. Dat blijkt uit ‘Vitale woongemeenschappen’ een experiment en onderzoek van Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Pauline van Moorsel van Woonzorg Nederland en Tako de Vries van Domesta vertellen in een interview met Platform31 hoe hun corporaties vitaliteit en activiteiten ondersteunen.  Een tipje van de sluiter lichten we alvast op: het allerbelangrijkste bij het bruisend en vitaal houden van woongemeenschappen is contact. Contact tussen bewoners onderling, maar ook contact tussen de corporatie en de bewoners.

In het experiment ‘Vitale woongemeenschappen’ werkten Platform31 en Aedes-Actiz Kennis-centrum Wonen-Zorg samen met bewoners aan het ‘bruisend maken’ van hun gemeenschap. Zij deden dit in tien woongemeenschappen voor ouderen volgens de methode van ‘Studio BRUIS – Samen Buurten’. In een bruisende gemeenschap kennen mensen elkaar, voelen ze zich verbonden met elkaar, doen ze mee aan activiteiten en organiseren die ook en beheren en benutten ze de gedeelde ruimtes. De BRUIS-aanpak bestaat uit twee delen:

  1. de organisatie van gezellige, laagdrempelige activiteiten en
  2. de organisatie van gespreksgroepen waardoor bewoners elkaar beter leren kennen en elkaar vinden in kleine groepjes gebaseerd op gedeelde interesses en voorkeuren.

Studio BRUIS ontwikkelde een handreiking en een draaiboek (en bijbehorende PowerPoint presentatie), waarmee professionals deze aanpak direct in de praktijk kunnen brengen. De Universiteit van Humanistiek evalueerde het experiment (onderzoeksrapport). Het laat zien wat de mogelijkheden en grenzen van het zelforganiserend vermogen van bewoners in wooncomplexen voor ouderen zijn, wanneer en welke professionele ondersteuning nodig is, en onder welke voorwaarden een bruisende woongemeenschap kan ontstaan waarin gemakkelijk contacten worden gelegd.
Alle hiervoor genoemde documenten en meer zijn te vinden op de website van Platform31.

Heb jij al ervaring met het bruisend maken van een woongemeenschap? Ga naar Forum Wonen en Ruimte en deel kijk. Meer is er niet nodig om elkaar te helpen en verder te brengen in goed wonen en leven in Gelderland.