52% van 85-plussers voelt zich sociaal eenzaam

52% van 85-plussers voelt zich sociaal eenzaam
3 oktober 2017 Sabine

In de nieuwste Gezondheidsmonitor (GGD-en, RIVM, CBS) geeft tien procent van de ondervraagden aan zich sterk eenzaam te voelen. Dat is 2 procent meer dan in de Gezondheidsmonitor van 2012. In totaal kwam uit het vierjaarlijkse onderzoek onder bijna 400.000 mensen naar voren dat 43% van de bevolking in meer of mindere mate last heeft van eenzaamheidsgevoelens.
Bijna 31% voelt zich (matig of sterk) emotioneel eenzaam en 43% sociaal eenzaam. Eenzaamheid wordt vastgesteld met de eenzaamheidsschaal. Kijken we naar de doelgroep ouderen dan voelt 8,4% van de ouderen in de leeftijd van 65-74 jaar ernstig eenzaam. Dit percentage loopt op naar 14,8% bij de 85-plussers. Ongeveer de helft van de mensen in de leeftijd van 65 jaar en ouder voelt zich sociaal eenzaam.

Op de website volksgezondheidenzorg.info is meer cijfermateriaal te vinden over eenzaamheid, gespecificeerd naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en opleiding. Daarnaast geeft de website per GGD-regio inzicht in eenzaamheidscijfers.
Om ook uitspraken te kunnen doen op wijk- en buurtniveau heeft het RIVM cijfers over gezondheid en leefstijl berekend voor alle wijken en buurten in Nederland op basis van de 387.195 respondenten van de Gezondheidsmonitor volwassenen 2012 van GGD’en, CBS en RIVM. Omdat er vaak te weinig respondenten per wijk of buurt zijn, gebruikt het RIVM een model waarmee de cijfers berekend kunnen worden. Dit zijn zogenaamde kleine-domeinschatters. Cijfers over eenzaamheid per wijk of buurt vindt u hier.

De website is gemaakt door experts van binnen en buiten het RIVM.