Mijnkwaliteitvanleven.nl: spiegel voor goede zorg

Mijnkwaliteitvanleven.nl: spiegel voor goede zorg
15 september 2017 Sabine

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een landelijk initiatief dat laat zien waar goede zorg om draait. Juist nu er veel in de zorg verandert. Via een vragenlijst wordt het beeld dat zorgontvangers, ouderen of mantelzorgers hebben van zorg in beeld gebracht. De vragen gaan over de persoonlijke situatie, mogelijkheden en beperkingen. Maar ook hoe men de gezondheid ervaart en hoe mensen de zorg en leefomgeving waardeert. Door mee te doen aan Mijnkwaliteitvanleven.nl, dragen mensen bij aan een grootschalig onderzoek. De anonieme resultaten worden onder de aandacht gebracht bij gemeenten, het ministerie van VWS, andere beleidsmakers en zorgorganisaties.

De kwaliteit van leven is landelijk in kaart gebracht, maar ook per provincie en gemeente. Voor professionals die vanuit de gemeente betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning is Mijnkwaliteitvanleven.nl een handig hulpmiddel. Het helpt (beter) zicht te krijgen op de manier waarop mensen hun leven en de daarbij benodigde zorg en ondersteuning ervaren. De informatie vanuit het perspectief van de inwoner is belangrijk om de balans van bijvoorbeeld het keukentafelgesprek te bewaken en dezelfde taal te spreken.

Mijnkwaliteitvanleven.nl besteedt veel aandacht aan het thema ouder worden en zelfstandig wonen. Zie hier voor meer informatie. Ook hebben zij een kwaliteitsprofiel opgesteld op basis van ruim 20.000 ingevulde vragenlijsten van 65-plussers die zelfstandig thuis wonen. Zie hier voor het resultaat.
In juli is de 4e beleidsrapportage gepubliceerd van het landelijke initiatief Mijnkwaliteitvanleven.nl (2014-2019). Deze rapportage bevat uitkomsten van 27.841 deelnemers die de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl ingevuld hebben. In deze beleidsrapportage is de hoofdlijn van de uitkomsten op groepsniveau in beeld gebracht. De kwantitatieve uitkomsten worden onderbouwd met persoonlijke verhalen en uitspraken van deelnemers. Zie hier voor de beleidsrapportage.

Heb jij al ervaring met Mijnkwaliteitvanleven, ervaar je een meerwaarde? Ga naar Forum Wonen en Ruimte en deel jouw kijk. Meer is er niet nodig om elkaar te helpen en verder te brengen in goed wonen en leven in Gelderland.