Handreiking lokale aanpak eenzaamheid

Handreiking lokale aanpak eenzaamheid
3 september 2017 Sabine

Voor iedereen die in zijn gemeente eenzaamheid wil aanpakken, is er nu de Handreiking Lokale aanpak van eenzaamheid. Een handig instrument dat inzicht geeft in de problematiek van eenzaamheid, nut en noodzaak van samenwerking, een stappenplan en tips om lokale samenwerking tot een succes te maken.

De handreiking is bedoeld voor mensen en organisaties die eenzaamheid in hun gemeente willen tegengaan. Voor iedereen die zich afvraagt hoe dit het beste zou kunnen. En voor iedereen die hier net mee bezig is. Kortom: voor de startende eenzaamheidsbestrijder. Dat kunnen betrokken burgers en vrijwilligers zijn, welzijnswerkers, gemeenteambtenaren of professionals in de zorg, in sociale wijkteams of bij woningcorporaties en bedrijven. En ieder ander die eenzaamheid ontmoet, zoals leden van kerken, clubs en verenigingen, burgerinitiatieven en bibliotheken.

De handreiking Lokale aanpak van eenzaamheid is een uitgave van Coalitie Erbij. Zie hier voor meer informatie over de Coalitie Erbij: Samen tegen eenzaamheid.
Ook is er de website Eenzaam, bedoeld voor mensen met eenzaamheidsgevoelens.

Heb jij al ervaring met de handreiking of een lokale aanpak van eenzaamheid? Welke dilemma’s kom je tegen? Ga naar Forum Wonen en Ruimte en deel jouw kijk. Meer is er niet nodig om elkaar te helpen en verder te brengen in goed wonen en leven in Gelderland.