Kennisverrijking èn gezelligheid

Kennisverrijking èn gezelligheid
20 maart 2017 Sabine

Een studiekring is een vaste groep van tien tot vijftien senioren die zich samen verdiepen in (actuele) onderwerpen. Het doel van een studiekring is dat 50-plussers zich, middels kennisverrijking en ontmoeting, mentaal gezond voelen en zich betrokken voelen bij de samenleving. Onderzoeksbureau NIVEL heeft onlangs het uitgebreide rapport gepubliceerd dat zij heeft gemaakt over studiekringen in het algemeen en de toegankelijkheid voor mensen met een fysieke beperking in het bijzonder. Daarbij is ook een overzicht gemaakt van de ervaren effecten bij deelnemers aan studiekringen. Én een overzicht van dingen die nodig zijn om deelname aan een studiekring ook voor mensen met een fysieke beperking mogelijk te maken.

De door deelnemers ervaren (combinaties van) effecten van deelname aan studiekringen zijn divers en voor iedere deelnemer anders. Deze ervaren effecten betreffen:

  • brede(re) blik en geestelijke verrijking;
  • kennisverdieping;
  • meer betrokkenheid bij de samenleving en actualiteit;
  • verandering van attitude: kritischer en gericht op actualiteit;
  • lid zijn van een groep die zich ontwikkelt en waarvan deelnemers elkaar waarderen;
  • persoonlijke ontwikkeling;
  • toename van vaardigheden, zoals communicatie-, presentatie-, en computervaardigheden, organiseren en begeleiden van groepen;
  • sociale contacten (die zich meestal beperken tot de studiekringbijeenkomst zelf).

De ervaren effecten verschillen niet voor geïnterviewde deelnemers met én zonder fysieke beperkingen.

Voor meer informatie over studiekringen, bijvoorbeeld hoe u zelf een studiekring kunt initiëren, zie hier.