Dementievriendelijke gemeente, hoe pak je dat aan?

Dementievriendelijke gemeente, hoe pak je dat aan?
15 december 2016 spectrum

Dementie is (nog) niet te genezen. De ziekte is een enorme opgave voor individuen, maar ook voor de gemeenschap. Hoe kunnen we de kwaliteit van leven behouden, ook gezien het feit dat mensen langer thuis willen en moeten blijven wonen? Veel gemeenten in Nederland zijn dementievriendelijk of op weg naar een dementievriendelijke gemeenschap, ook in Gelderland zijn er veel initiatiefnemers.

Op maandag 28 november jl. was er een uitwisselingsbijeenkomst over de dementievriendelijke gemeenschap. Zo’n 30 deelnemers waren aanwezig: projectleiders, beleidsadviseurs, uitvoerende medewerkers en vrijwilligers van gemeenten, welzijninstellingen, woningcorporaties, GGD, Radbouduniversiteit en onderzoeker van de Universiteit Nottingham (UK). Aan de hand van zes discussietafels zijn onderwerpen uitgediept en de ervaringen van de deelnemers uitgewisseld.
Andrea Kuijpers van Spectrum schetste de ontwikkelingen van vele partijen in Gelderland naar een dementievriendelijke samenleving. Saskia de Jonge van Alzheimer Nederland en van het programma Samen Dementievriendelijk gaf een toelichting op de landelijke campagne Samen dementievriendelijk. Daphne Mensink van ZorginnovatieBureau DAZ samen met twee vrijwilligers Joop en Leen gaven een toelichting op DemenTalent.

De thema’s van de zes discussietafels waren:

1. Uitvoering geven aan het centraal zetten van mensen met dementie en hun mantelzorgers.
2. Het betrekken van de samenleving: inwoners, verenigingen en ondernemers.
3. Van dementievriendelijk naar andere doelgroepen.
4. Financiën, de verdeling van de kosten en de baten.
5. Borging en zorgen voor continuïteit.
6. Leefbare en veilige woningen.

In de bijlage vindt u een korte samenvatting met impressie van de opbrengsten van de zes discussietafels.
De bijeenkomst werd georganiseerd door Spectrum, in samenwerking met de provincie Gelderland.