Wonen met een Plus & Wonen met dementie in Lochem

Wonen met een Plus & Wonen met dementie in Lochem
5 december 2016 spectrum

Gemeente Lochem is één van de meest vergrijsde gemeenten in Nederland. Lochem ging oa.samen met de woningcorporaties aan de slag met het geschikter maken van de woningvoorraad en heeft het opplussen verbreed naar de dementievriendelijke gemeenschap. Beide projecten zijn in oktober 2016 afgerond. Het rapport Wonen met een Plus & Wonen met dementie in Lochem geeft inzicht in de projectresultaten en laat ook betrokkenen zelf aan het woord.

Ouderen willen en moeten steeds langer thuis blijven wonen en dat vergt soms aanpassingen in en om het huis. Wonen met een Plus is een communicatiecampagne uitgevoerd van 2012 tot en met 2016, gericht op de bewustwording van bewoners van 55 jaar en ouder in de gemeente Lochem over  hun huidige en toekomstige woonsituatie. Het project is vanuit de pilot in Eefde in 2012 uitgerold over alle kernen van de gemeente. Het gaat verder dan informatie geven over mogelijkheden om zo lang mogelijk veilig en comfortabel te kunnen blijven wonen.

De stichting Welzijn Lochem voert in opdracht van de gemeente Lochem de uitrol van de projecten Wonen met een Plus en Wonen met dementie uit. Hiervoor heeft de gemeente financiële ondersteuning vanuit het Programma Impulsplan Wonen van de provincie Gelderland ontvangen.

De rol van de gemeente is veranderd gedurende het project. In het begin was de gemeente vooral aanjager en faciliterend. Gaandeweg heeft de gemeente het project losgelaten, overgedragen aan andere partijen en waar nodig bijgestuurd. Bij de start werd het project alleen vanuit de afdeling wonen gefaciliteerd, inmiddels heeft ook de afdeling samenlevingsopbouw een belangrijke rol in het faciliteren van dementievriendelijk Lochem.

Voor de woningcorporaties IJsseldal Wonen en Viverion betekent Wonen met een Plus het stimuleren van woningaanpassingen zodat woonkwaliteit en woonveiligheid versterkt worden. Met het uitgangspunt dat bewoners ook een eigen verantwoordelijkheid hebben, ondersteunen de corporaties hun huurders door het bieden van voorzieningen en woningaanpassingen. Ook de lokale ondernemers en winkeliers hebben hun rol in de loop van het project opgepakt. Voor de doehet-zelver  heeft de lokale Praxis hun assortiment verbreed met handige snufjes op het gebied van langer thuis wonen en heeft zij een folderlijn uitgebracht met tips langer thuis wonen. Medewerkers zijn aangeschoven bij de scholing van de woonadviseurs en Wmo-consulenten zijn uitgenodigd om de Wmo toe te lichten. Lokale ondernemers werken samen om ouderen te ontzorgen en bieden diensten gericht op comfortabel, veilig en zorgeloos wonen. “In het begin was het vullen van het folderrek in de Praxis bijna niet bij te houden omdat mensen de folders maar mee bleven nemen.”

Voor het project dementievriendelijk Lochem zijn naast bovenstaande partners een brede vertegenwoordiging van Lochemse organisaties betrokken: Buurtzorg, Beter Thuiswonen Thuiszorg, FitArt, gebiedsteam, Gudula, HomeInstead, Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé, Martha Flora, Quintes Thuiszorg, Protestantse Gemeente, De Professionale Mens, Sensire, Sutfene, Service en Gemak Tuys en Spectrum (extern projectadviseur).

Lees verder over de resultaten, effecten en een doorkijk naar 2017 in het rapport Wonen met een Plus & Wonen met dementie in Lochem.