Resultaten WoOn 2016

Resultaten WoOn 2016
1 mei 2016 michiel

Op 16 april 2016 was het landelijk WoONcongres 2016: Wonen in Beweging. De Rijksoverheid doet om de 3 jaar onderzoek naar hoe mensen wonen en willen wonen. Ze kijkt daarbij onder meer naar de samenstelling van huishoudens, de woning, de woonlasten, woonwensen en woonomgeving. De resultaten van het WoON 2015 en vele actuele thema’s over de woningmarkt en de woningbouw zijn gepresenteerd en bediscussieerd. Download het rapport hier.

Uit het WoOn 2015 blijkt onder andere dat ouderen relatief weinig verhuizen. Op hogere leeftijd vinden verhuizingen vaak uit noodzaak plaats, omdat men fysiek en/of mentaal niet meer langer in de eigen woning kan wonen. Er is wel sprake van een groei in de verhuisgeneigdheid bij ouderen. Ten opzichte van 2012 is de groei 7% (24% in 2015). De groei is vooral afkomstig van onzekere plannen (eventueel/misschien willen verhuizen).
Verder blijkt dat de woonvoorkeuren van oudere vragers veranderen. De vraag naar een koopwoning neemt toe en vooral onder 70-plussers. Verder stijgt de vraag naar meergezinswoningen, hoofdzakelijk in de koopsector. De verschuiving van huur naar koop is vooral het gevolg van een generatiewijziging onder ouderen. De oudere generatie ouderen die veelal in huurwoningen woonden wordt langzaam opgevolgd door een nieuwe, meer welvarende groep ouderen die in het verleden een woning heeft kunnen bemachtigen.

Bron: Wonen in beweging: de resultaten van het WoonOnderzoek 2015 Nederland, ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, april 2016.

Wil je verder praten over dit thema? Dat kan op het Gelders digitale forum Wonen en Ruimte

In opdracht van de provincie zijn er voor het landelijke WoONonderzoek door het CBS extra enquêtes afgenomen in Gelderland. Hiermee zijn voor alle Gelderse woonregio’s veel nieuwe gegevens beschikbaar gekomen over onder andere de woonsituatie van de huishoudens, woonwensen en betaalbaarheid. De regionale kernrapporten met de Gelderse cijfers kun je hieronder downloaden. Ik ga in ieder geval de gegevens over vragers in de markt en hun woonvoorkeuren  nader bekijken.  In welke segment is het vraagoverschot het hoogst in Gelderland? En wat zijn de verschillen hierin tussen de Gelderse regio’s? Zie hier voor meer informatie.